برگذاری مراسم یاد بود رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره)  چاپ
تاریخ : شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1384
برگذاری مراسم یاد بود رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) در هلند در تاریخ 12 مارچ 2006 ساعت 12 الی 6 بعد از ظهر
آدرس:

Alem Party Centrum

wijkermeerweg 48

948 NW Beverwijk

Netherland